DODATKOWE ZAJĘCIA ON-LINE/ADDITIONAL LECTURES ON-LINE

25Mar2020

HERE YOU CAN FIND ON-LINE ADDITIONAL LECTURES SCHEDULE YOU HAVE FOUND ON ISAPS - FOLLOW CHANGES !!! 

TUTAJ ZNAJDZIECIE HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH ON-LINE, KTÓRE WIDZICIE W ISAPS - ŚLEDŹCIE ZMIANY !!!

24.03.2020 11.00-12.30 @DORMITORY KOSZAROWA, V. Hanzuki/I. Puliakh (Rada Akademika/Dormitory Council) sytuacja epidemiologiczna w kraju (procedury,obostrzenia), funkcjonowanie WSG i miasta w okresie epidemii, inne sprawy studenckie/epidemiological situation in the country (procedures, restrictions), functioning of WSG and cities during the epidemic, other student matters [PL/ENG]

26.03.2020 12:45 - 14:15 @TEAMS, Iryna Protas Legalizacja pobytu  dla Ukraińców [PL only]

27.03.2020 11.00-12.30 @DORMITORY KOSZAROWA V. Hanzuki/I. Puliakh (Rada Akademika/Dormitory Council) zniżki na studia, stypendia, zapomogi, opłaty za studia, opłaty za akademik, uczelnia kreatywna, wolontariat na Uczelni, samorząd studencki,Erasmus/discounts on studies, scholarships, grants, study fees, dormitory fees, creative university, volunteering at the University, student council, Erasmus [PL/ENG]

27.03.2020 14:00-15:30 Maryna Shevtsova @TEAMS, Student's Internship - info [ENG only]

27.03.2020 18.00-22.00 AIS turniej gry Counter Strike wszyscy studenci/Counter Strike tournament [Wszyscy studenci/All students]

EU Solidarity Corps Volunteer_ Levani Presentations about Georgia[ENG only] @ONTE

EU Solidarity Corps Volunteer_ Vanuhi Presentations about Armenia[ENG only] @ONTE

EU Solidarity Corps Volunteer_ Katya Presentations about Belarus[ENG only] @ONTE

Yuliia Mulyk Opportunities for WSG students: Erasmus + (studies, traineeships), European Solidarity Corps (volunteering, internships, work) [ENG only] @ONTE

Yuliia Mulyk Platforms and Networks of the Erasmus+ [ENG only] @ONTE

30.03.2020 14:00-16:00 M. Bergmann @TEAMS Designing good quality survey for your thesis prezentacja z narracją na żywo na Teams, głównie dla International Business i Tourism [ENG only]

31.03.2020 13:00-15:00 Anna Drzewiecka @TEAMS Planowanie kariery zawodowej/Planning your carreer [ENG only]

31.03.202 16:00 - 18:00 M. Bogusz @DORMITORY KOSZAROWA Warsztaty wokalne/workshop for singing (16-17 PL 17-18 ENG)

02.04.2020 12.00 - 16.00 Bartosz Szczepaniak @TEAMS Unia Europejska - polityka międzynarodowa, bezpieczeństwo [PL only]

02.04.2020 16:00 - 18:00 M. Bogusz @DORMITORY KOSZAROWA Warsztaty wokalne/workshop for singing (16-17 PL 17-18 ENG)

03.04.2020. 11.00-12.00 W.Sikora @TEAMS European Union - basic info and opportunities, Fight with disinformation [ENG only]

04.04.2020 & 06.04.2020 11.00-13.00 V. Hanzuki/I. Puliakh (Rada AkademikaDormitory Council)  @DORMITORY KOSZAROWA przydatne aplikacje, podróże, przepisy porządkowe w Polsce, kultura i sport w Bydgoszczy/useful applications, travels, order regulations in Poland, culture and sport in Bydgoszcz [PL/ENG]

06.04.2020 15.30 - 17.00 M. Bergmann @TEAMS Beer as a part of culinary and cultural heritage [ENG only]

16.04.2020 13:30-15:15 I. Protas @TEAMS legalizacji pobytu w Polsce cz. 2 [PL/RUS]

17.04.2020 13.00 - 15.00 A. Drzeiwecka @TEAMS Career Planning Workshops – Part 2 [ENG only]

20.04.2020 11.00 - 18.00 AMITY UNIVERSITY New Delhi, India @WEBEX WEBINAR "Revival of Tourism and Hospitality Industry: Post COVID 19 ChallengesGlobal Perspective" [ENG only]

From 28th of April Hedwig’s Lectures The Cycle of Lectures and Discussion An important and current philosophical themes in the epidemic time Every Tuesday 5 p.m. @TEAMS 

29.04.2020 Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń, Szkoła Biznesu Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy zaprasza na bezpłatny webinar - „Jak zarządzać sobą w czasie w warunkach kryzysowych i nie tylko” Trener: Lena Wachowiak

12.05.2020 Policja - @TEAMS - cykl warsztatów na temat funkcjonowania Policji/series of workshops on the functioning of the Police[PL/ENG]

28.05.2020; 16.00 – 18.00 @TEAMS - European Solidarity Corps – opportunities and possibilities by Y. Mulyk [ENG only]

29.05.2020; 16.00 – 18.00 @TEAMS - Fermented vegetables - a summer specialty of Polish cuisine – by M. Bergmann [ENG only]

04.06.2020: 16.00 – 18.00 @TEAMS - European Solidarity Corps – opportunities and possibilities – by Y. Mulyk [ENG Only]

05.06.2020: 16.00 – 18.00 @TEAMS- Three decades of social, political and economic changes in Poland - what do we know? by M. Bergmann [ENG Only]

26.03.2020 - 10.04.2020 Techlab (Tomasz Ocetkiewicz, Piotr Kotlarz, Cezary Uniszkiewicz) konkurs dla studentów zagranicznych IIM/competition for foreign students IIM, Kurs z zakresu projektowania urządzeń IoT - bazujący na sprzęcie, jaki studenci zagraniczni dostali w ramach przemiotów Projekt Inżynierski. Konkurs ruszy jeśli zbierzemy minimum 10 zgłoszeń do wtorku 31.03. Studenci będą mieli 10 dni na wykonananie zadania i nagranie filmików z działaniem, zaprojektowanych przez siebie urządzeń. Rozstrzygniecie 17.04. Przewidziano nagrody./ Course on IoT device design - based on the equipment that international students got as part of the Engineering Project. The competition will start if we collect a minimum of 10 entries by Tuesday, March 31. Students will have 10 days to complete the task and record videos of the devices they designed. Decision of 17.04. Awards are foreseen [PL/ENG]

26.03.2020 - 09.04.2020 (wtorek-piątek/Tuesday till Friday) 15.00 -15.45 A. Grochocka, J. polski dla obcokrajowców/Polish language for int. students (proszę śledzić fanpage Szkoły Języków Obcych/Please follow the Foreign Language School facebook fanpage) http://www.facebook.com/Szko%C5%82a-J%C4%99zyk%C3%B3w-Obcych-WSG-257593394870943/

01.04.2020 - 10.04.202 APK, Katedra Przemysłów Kreatywnych Każdego dnia będziemy zamieszczali nasze propozycje związane z kreatywnym spędzaniem czasu, obcowaniem z kulturą i sztuką bez wychodzenia z domu. Z możliwością umówienia się na wirtualną kawę/herbatę z „kuratorem” pomysłodawcą propozycji. Ponadto polecamy odwiedziny wirtualne w Muzeum Fotografii https://www.facebook.com/muzeumfoto/ , gdzie znajdują się między innymi: Wirtualne oprowadzanie po aktualnej wystawie, oprowadza kustosz MF i kurator wydarzenia Marek Noniewicz - http://www.facebook.com/kpk.wsg/ [PL only]

Dr Robert Lauks robert.lauks@byd.pl prowadzi ciągłe konsultacje psychologoczne on-line dla studentów polsko i anglojęzycznych/conduct a psychological support for students of Polish and English courses [PL/ENG]

TO BE ANNOUNCED / DO OGŁOSZENIA WKRÓTCE

Rafał Bagrowski -  działania samorządu/activities of Student self-government
FOS + DOS najczęściej zadawane pytania finansowe + stypendia, formy wsparcia/FAQ, scholars, support for students

Michał Cichoracki -  Integracja międzykulturowa/Intercultural integration
Bartosz Szczepaniak - Unia Europejska - polityka międzynarodowa, bezpieczeństwo/EU - international policies, safety rules 

IT - Podstawy redakcji tekstu w word/Basics of Word 

LIST OF LECTURES ON-LINE OF OUR INTERNATIONAL PARTNERS

http://dduvs.in.ua/en/2020/03/23/vmu-online-lecturers/     University of Vytautas Magnus (Lithuania)

News

PARTNERS

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki