Traineeship for teachers "European and Polish system of higher education: practice, experience, innovative learning methods"

04May2020

Dear Colleagues,

We would like to invite you to take part in our paid online training for university teachers on May 25-28th 2020. The theme is "European and Polish system of higher education: practice, experience, innovative learning methods".

Language of traineeship: English/Russian/Ukrainian/Polish

The detailed agenda will be sent by e-mail.

Please register until May 23rd using an application form.

 

Уважаемые коллеги,

Приглашаем к участию в платной онлайн-стажировке для преподавателей 25-28 мая 2020.

Тема стажировки: "Европейская и польская системы высшего образования: практика, опыт, инновационные методы обучения".

Язык стажировки: английский/русский/украинский/польский.

Программу стажировки пришлем на Ваш e-mail.

Для регистрации просим до 23.05.20 заполнить анкету.

 

Szanowni Koledzy,


Zapraszamy do uczestnictwa w płatnym stażu online dla wykładowców 25-28 maja 2020 r.

Temat stażu: "Europejski i polski system edukacji wyższej: praktyka, doświadczenie, innowacyjne metody nauczania".

Język stażu: angielski/rosyjski/ukraiński/polski

Program stażu prześlemy na e-mail.

W celu rejestracji prosimy do 23.05.2020 r. wypełnić ankietę.

 
 
News
Apr11
2020

PARTNERS

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2020 Wyższa Szkoła Gospodarki