TRAINEESHIP "INTERNATIONAL GRANTS AND RESEARCH PROJECTS FROM IDEAS TO IMPLEMENTATION: PRACTICE, EXPERIENCE, PERSPECTIVES"

03Jun2020

Dear Colleagues,

We would like to invite you to take part in our paid online training for university teachers on June 15-18th 2020. The theme is "International grants and research projects from ideas to implementation: practice, experience, perspectives".

Language of traineeship: English/Russian/Ukrainian/Polish

The detailed agenda will be sent by e-mail.

Please register until June 10th using an application form.

 

Уважаемые коллеги,

Приглашаем к участию в платной онлайн-стажировке для преподавателей 15-18 июня 2020.

Тема стажировки: " Международные гранты и исследовательские проекты от идеи до реализации: практика, опыт, перспективы ".

Язык стажировки: английский/русский/украинский/польский.

Программу стажировки пришлем на Ваш e-mail.

Для регистрации просим до 10.06.2020 заполнить анкету.

 

Шановні колеги,

Запрошуємо до участі в платному онлайн-стажуванні для викладачів 15-18 червня 2020.

Тема стажування: " Міжнародні гранти і дослідницькі проекти від ідеї до реалізації: практика, досвід, перспективи".

Мова стажування: англійська/російська/українська/польска.

Програму стажування надішлемо на Ваш e-mail.

Для реєстрації просимо до 10.06.2020 заповнити анкету.

 

Szanowni Koledzy,

Zapraszamy do uczestnictwa w płatnym stażu online dla wykładowców  15-18 czerwca 2020 r.

Temat stażu: "Granty międzynarodowe i projekty badawcze od idei do realizacji: praktyka, doświadczenie, perspektywy ".

Język stażu: angielski/rosyjski/ukraiński/polski

Program stażu prześlemy na e-mail.

W celu rejestracji prosimy do 10.06.2020 r. wypełnić ankietę.

News

PARTNERS

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki