Erasmus+_ rekrutacja na wyjazdy _2019/2020

03wrz2019

Szanowni Państwo!

Dział Spraw Międzynarodowych zaprasza pracowników WSG do ubiegania się o możliwość wyjazdu do zagranicznych uczelni partnerskich w roku akademickim 2019/2020 w ramach programu Erasmus+ (Szkolnictwo Wyższe, Mobilność Edukacyjna z krajami programu oraz z krajami partnerskimi) w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub w celach szkoleniowych.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o złożenie kompletnie wypełnionego, podpisanego przez przełożonego wniosku i wydrukowanego dwustronnie do Działu Spraw Międzynarodowych najpóźniej do 23 września 2019. Do wniosku należy załączyć kopię certyfikatu, albo oświadczenie posiadania kompetencji językowych.

Wniosek do pobrania.

Wszelkie informacje o programie Erasmus+ (warunki formalne, procedura kwalifikacyjna itd.) znajdziecie Państwo na stronie Działu Spraw Międzynarodowych (www.dsm.byd.pl) w sekcji „Erasmus+” zakładki „Rekrutacja 2019/2020” --> „Uczelniane zasady Programu Erasmus+”.

Listę uczelni partnerskich do krajów programu można znaleźć na stronie DSM w sekcji O Dziale --> Partnerzy (patrz tylko kraje Unii Europejskiej + Turcja).

Listę partnerskich uczelni oraz typy mobilności do krajów partnerskich (spoza Unii Europejskiej) można znaleźć tutaj.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pracownikami Działu Spraw Międzynarodowych (budynek C, pokój C014; tel. 52 567 00 78, email: dsm@byd.pl).

Aktualności

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki