PROFESURA WIZYTUJĄCA WSG: ZAPROSZENIE DO APLIKOWANIA

26lis2020


Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy zaprasza wykładowców i badaczy z Republiki Białorusi do aplikowania w programie Profesury Wizytującej. Doceniając rozwój nauki i szkolnictwa wyższego naszych sąsiadów, chcemy umożliwić nauczycielom akademickim z Białorusi zdobycie doświadczenia dydaktycznego w Polsce, udział w projektach międzynarodowych i rozwój kompetencji międzykulturowych.
Nasze działania charakteryzuje wysoki stopień umiędzynarodowienia, a jednym z priorytetowych kierunków współpracy są dla nas kraje Partnerstwa Wschodniego. Wartościami wyróżniającymi Uczelnię są także ścisła współpraca z otoczeniem gospodarczym i społecznym oraz kształcenie praktyczne zorientowane na potrzeby rynku pracy.

Szczegółowych informacji udziela Centrum Partnerstwa Wschodniego WSG, mail: cpwwsg@byd.pl
 

ZAPROSZENIE DO APLIKOWANIA

 
 
Aktualności

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki