Programy podwójnego dyplomowania

Program podwójnego dyplomowania z Hochschule Heilbronn (Niemcy)

W marcu 2010 r. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy oraz Hochschule Heilbronn (Niemcy) podpisały umowę dotyczącą utworzenia programu podwójnego dyplomowania na studiach drugiego stopnia na kierunku „turystyka i rekreacja”. Na mocy podpisanego porozumienia studenci naszej Uczelni mają możliwość otrzymania dwóch dyplomów ukończenia studiów (dyplomu WSG oraz dyplomu Hochschule Heilbronn) bez konieczności uiszczania opłat za studia w niemieckiej uczelni! Co ważne — wszystkie zajęcia w ramach oferowanej specjalności, zarówno w Bydgoszczy, jak i w Heilbronn, odbywają się w języku angielskim. Umowa dotycząca podwójnego dyplomowania jest efektem wieloletniej, bardzo udanej współpracy pomiędzy WSG a niemiecką uczelnią, m. in. na płaszczyźnie wymiany studentów i wykładowców. Dzięki m.in. bogatej ofercie zajęć w języku angielskim oraz świetnej opiece nad studentami z zagranicy Hochschule Heilbronn jest od kilku lat najczęściej wybieraną uczelnią przez studentów wyjeżdżających na stypendium w ramach programu Erasmus.


Program podwójnego dyplomowania z SMK University od Applied Social Sciences (Litwa)

International Marketing and Branding jest programem podwójnego dyplomowania na studiach pierwszego stopnia, który prowadzony jest przez Wyższą Szkołę Gospodarki we współpracy z SMK University of Applied Social Sciences od 2014 roku. Głównym celem programu studiów jest wyposażenie  studentów w kompetencje, jak analizować, planować i przygotowywać profesjonalne strategie i kampanie marketingowe. Studenci uczą się również podejmowania decyzji marketingowych oraz, co najważniejsze, projektowania i promowania produktów i marek na międzynarodowym rynkach. 

SMK University of Applied Social Sciences jest jedną z największych prywatnych uczelni na Litwie i już od wielu lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach najlepszych szkół wyższych. Wyższa Szkoła Gospodarki współpracuje z litewską uczelnią już od wielu lat ramach programu Erasmus oraz w ramach różnych międzynarodowych projektów. 


Wspólne studia z Uniwersytetem le Mirail w Tuluzie (Francja)

Od 1999 roku naszym strategicznym partnerem zagranicznym jest Uniwersytet Le Mirail w Tuluzie. Nasz partner to jeden z najlepiej rozpoznawalnych uniwersytetów w Europie z bogatymi doświadczeniami z zakresu kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr turystycznych i hotelarskich. Studia magisterskie Uniwersytetu Le Mirail w Tuluzie stanowią niepowtarzalną ofertę kształcenia, opracowaną na bazie doświadczeń dwóch znaczących Uczelni z zakresu gospodarki turystycznej i hotelarstwa. Celem programu Master jest kształtowanie wiedzy i umiejętności w zakresie marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, nowoczesnych technologii informatycznych, niezwykle przydatnych do funkcjonowania na turystycznym rynku pracy — zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju. Studia trwają 4 semestry i odbywają się w trybie zaocznym. Część zajęć prowadzonych jest w języku angielskim i francuskim — dodatkowo wsparte są one lekcjami ze specjalistycznego języka francuskiego i angielskiego oraz stażami i praktykami zagranicznymi, co prowadzi do biegłej znajomości tych języków. Studenci Master mają także szansę realizowania tzw. podwójnego dyplomowania, które polega na tym, że studenci poza dyplomem Uniwersytetu Le Mirail mogą otrzymać również dyplom magistra WSG. Atutem studiów Master jest możliwość odbywania zajęć z wykładowcami francuskimi, którzy regularnie przyjeżdżają na wykłady do Bydgoszczy oraz ze starannie dobranymi profesorami polskich uczelni.


Sieć Amber Road

Sieć Amber Road została założona w Sopron na Węgrzech w maju 2014 r. W chwili obecnej Konsorcjum to zrzesza aż 13 wydziałów z 9 krajów członkowskich, wliczając do tego zestawienia Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy. Nazwa sieci wywodzi się od szlaku handlowego między europejskimi krajami basenu Morza Śródziemnego a ziemiami leżącymi na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego.  Misją Konsorcjum jest wspieranie procesu umiędzynarodowienia pomiędzy wydziałami ekonomii na uczelniach wyższych Europy środkowej oraz wschodniej. Podczas pierwszej prezydencji Konsorcjum, sprawowanej przez University of  West Hungary in Sopron, uczelnie partnerskie rozpoczęły szereg wspólnych Projektów angażujących zarówno kadrę akademicką jak i studentów. Na początku czerwca  otrzymaliśmy pierwszy newsletter wypracowany wspólnymi siłami ambitnej grupy studentów uczelni zrzeszonych, opisujący dotychczasowe dokonania Konsorcjum Amber Road.


Program wspólnego dyplomowania z Instituto Politécnico de Leiria

Instituto Politécnico de Leiria jest wieloletnim partnerem Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy w ramach realizacji programów międzynarodowych. Wcześniejsze pozytywne doświadczenia zaowocowały nawiązaniem współpracy również w ramach realizacji podwójnego dyplomowania na kierunku International Sustainable Tourism Management. Oferta dotyczy czterosemestrowych (dwuletnich) studiów magisterskich, w ramach których część zajęć prowadzona jest w formie stacjonarnej przez obie jednostki oraz za pomocą nowoczesnej platformy edukacyjnej. Celem jest kształcenie studentów w międzynarodowym, innowacyjnym środowisku z uwzględnieniem najnowszych trendów w dziedzinie zrównoważonej turystyki. W efekcie kształcenia studenci otrzymają dwa, cenione i szeroko uznawane, dyplomy ukończenia studiów magisterskich z renomowanych uczelni. Ponadto, w ramach realizacji programu przewidziano również ofertę staży i praktyk, dzięki czemu studenci będą mieli możliwość uzyskania doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku, co obecnie jest wysoko cenione na rynku pracy.  

Aktualności

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2018 Wyższa Szkoła Gospodarki