Rekrutacja ERASMUS+

04lut2019

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w programie Erasmus+ zapraszamy do udziału w spotkaniach rekrutacyjnych.

Spotkanie rekrutacyjne dla studentów zainteresowanych wyjazdem na studia odbędzie się 27 lutego 2019 o godzinie 10.00 w biurze C014.

Spotkanie rekrutacyjne dla studentów zainteresowanych wyjazdem na praktyki odbędzie się 28 lutego 2019 o godzinie 10.00 w biurze C014.

Przed spotkaniem rekrutacyjnym do 21 lutego należy dostarczyć do Działu Spraw Międzynarodowych komplet niezbędnych dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy,
 • CV w języku angielskim,
 • list motywacyjny w języku angielskim,
 • zaświadczenie z Dziekanatu WSG o średniej ocen z ostatniego zamkniętego semestru nauki
 •  zaświadczenia o dodatkowych osiągnięciach i aktywnościach studenta
 • opinia wybranego przez studenta nauczyciela akademickiego

UCZELNIE PARTNERSKIE

STAWKI STYPENDIALNE

Aktualności

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2020 Wyższa Szkoła Gospodarki