Rekrutacja Erasmus+

24sty2020

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w programie Erasmus+ zapraszamy do udziału w spotkaniach rekrutacyjnych.

Spotkanie rekrutacyjne dla studentów zainteresowanych wyjazdem na studia odbędzie się 26 lutego 2020 o godzinie 10.00 w biurze C014.

Spotkanie rekrutacyjne dla studentów zainteresowanych wyjazdem na praktyki odbędzie się 27 lutego 2020 o godzinie 10.00 w biurze C014.

Przed spotkaniem rekrutacyjnym do 21 lutego należy dostarczyć do Działu Spraw Międzynarodowych komplet niezbędnych dokumentów:

wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy ( na studia, na praktyki),
CV w języku angielskim,
list motywacyjny w języku angielskim,
zaświadczenie z Dziekanatu WSG o średniej ocenie z ostatniego zamkniętego semestru nauki,
 zaświadczenia o dodatkowych osiągnięciach i aktywnościach studenta na WSG,
opinia wybranego przez studenta nauczyciela akademickiego

UCZELNIE PARTNERSKIE

STAWKI STYPENDIALNE

OFERTY PRAKTYK

Aktualności

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2020 Wyższa Szkoła Gospodarki