Wizyta w Białoruskim Państwowym Pedagogicznym Uniwersytecie im. Maksyma Tanka

02kwi2019

25 - 29 marca 2019 roku Prorektor ds. międzynarodowych Marzena Sobczak-Michałowska oraz Dyrektor Instytutu Europejskiego Svitlana Kashuba odwiedziły w ramach programu Erasmus+ naszego partnera Białoruski Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet im. Maksyma Tanka.
Podczas wizyty w Mińsku udało się zorganizować również spotkanie z przedstawicielami wszystkich partnerskich uczelni na Białorusi: delegacją Białoruskiego Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Maksyma Tanka (Mińsk) na czele z Prorektorem prof. Svietlana Koptsewa; delegacją Witebskiego Państwowego Uniwersytetu Technologicznego (Witebsk) na czele z kierownikiem Katedry Systemów Automatyzowanych Dr Vadimem Kozakovym; delegacją Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu (Mińsk) na czele z kierownikiem Działu Spraw Międzynarodowych Dr Aleksandrem Pyko;
delegacją Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Informatyki i Radioelektroniki (Mińsk) na czele z Kierownikiem Katedry Psychologii Inżynierskiej Dr Konstantynem Jaszynym; delegacją Prywatnego Instytutu Kierowania i Przedsiębiorczości (Minsk) na czele z kierownikiem Działu Marketingu i Spraw Międzynarodowych Valerijem Golikovym.
Spotkanie było świetną okazją omówić perspektywy rozwoju współpracy, promocji programów Copernicus oraz Visiting Professors.
Kolejne spotkanie z naszymi białoruskimi kolegami odbędzie się w lipcu, kiedy WSG będzie gościć grupę stażystów Białoruskiego Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Maksyma Tanka.

 

Aktualności

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2020 Wyższa Szkoła Gospodarki