Wolontariat Europejski

 

Wolontariat Europejski

Projekty Wolontariatu Europejskiego (European Voluntary Service – EVS) realizowane są w ramach nowego, zaplanowanego na lata 2014-2020, unijnego programu Erasmus+: Młodzież – „Mobilność młodzieży” – Wolontariat Europejski, który w latach 2007-2013 był częścią  programu „Młodzież w działaniu”.

! Za wolontariat europejski w ramach programu Erasmus+ nie uznaje się następujących działań:

--> wolontariatu sporadycznego, niezorganizowanego, w niepełnym wymiarze godzin;
--> praktyki zawodowej w przedsiębiorstwie;
--> płatnej pracy;
--> rekreacji lub działalności turystycznej;
--> kursu językowego;
--> działań prowadzących do wykorzystania taniej siły roboczej;
--> okresu studiów lub szkolenia zawodowego za granicą.

Cele Wolontariatu Europejskiego

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Celem Wolontariatu Europejskiego jest umożliwienie młodym ludziom pracy społecznej za granicą, wykorzystanie i rozwój własnych oraz zdobycie nowych umiejętności, podniesienie kompetencji językowych, integracja międzykulturowa.

Jak to działa?

Program Wolontariatu Europejskiego umożliwia udział w wolontariacie indywidualnym i grupowym. W projekt zaangażowane są trzy strony: wolontariusz, organizacja goszcząca oraz organizacja wysyłająca. Organizacja goszcząca może przyjąć na jeden projekt maksymalnie 30 wolontariuszy. Wolontariat Europejski stwarza możliwości intensywnych doświadczeń poznawczych, rozwoju osobistego, możliwości integracji ze środowiskiem lokalnym, kontaktu z żywym językiem, zdobycia wielu doświadczeń i umiejętności.

Uczestnicy:

– wolontariusze: młodzież w wieku 17–30 lat, z krajów programu lub krajów partnerskich;
– organizacje goszczące/wysyłające: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, władze lokalne, podmioty publiczne, przedsiębiorstwa społeczne, nieformalne grupy młodzież, podmioty gospodarcze działające w sektorze odpowiedzialnego biznesu.
– organizacje koordynujące: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, władze lokalne lub krajowe.

Rekrutacja

Osoby indywidualne nie mogą samodzielnie aplikować na wyjazd na wolontariat. Wnioski w ich imieniu do Narodowej Agencji Programu Erasmus+  składają akredytowane organizacje EVS, które wyznaczają własne terminy na zgłoszenia wolontariuszy. Osoby zainteresowane wyjazdem na wolontariat mogą  poszukiwać  organizacji i projektu wspólnie z organizacją wysyłającą lub samodzielnie. Baza akredytowanych organizacji EVS znajduje się na Europejskim Portalu Młodzieżowym (http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en).

Europejski Korpus Solidarności

Europejski Korpus Solidarności to nowa inicjatywa KE skierowana do młodych Europejczyków, którzy chcą pomagać innym w sytuacjach nadzwyczajnych w duchu międzynarodowej solidarności. To także nowa forma wolontariatu międzynarodowego, o którą już w 2017 r. będą mogły wnioskować akredytowane organizacje Wolontariatu Europejskiego w ramach projektów Akcji 1 Programu Erasmus + Młodzież. Osoby zainteresowane udziałem w wieku między 17 a 30 lat powinny w pierwszej kolejności zarejestrować się w bazie kandydatów Europejskiego Korpusu Solidarności. Więcej informacji o samej inicjatywie można przeczytać w aktualności o tym działaniu oraz na stronie Eurodesk Polska.

Długość pobytu

Standardowy projekt Wolontariatu Europejskiego trwa od 2 do 12 miesięcy. Projekty z udziałem co najmniej 10 wolontariuszy lub osób niepełnosprawnych mogą trwać od 2 tygodni do 12 miesięcy.

Dofinansowanie dla wolontariusza

Obejmuje większość kosztów związanych z udziałem w projekcie:
– zakwaterowanie,
– wyżywienie,
– podróż (w zależności od dystansu - od  180 do 1100 euro  w obie strony),
– kieszonkowe – wysokość zależy od kraju, w którym odbywa się wolontariat,
– koszty specjalne – możliwe jest również dodatkowe wsparcie finansowe osób niepełnosprawnych oraz na pokrycie kosztów związanych np. z opłatami wizowymi itp.
– wizyta przygotowawcza (Advance Planning Visit – APV). Jedno- lub dwudniowa wizyta 1 lub dwóch osób biorących udział w  projekcie (w tym wolontariusza).

Wsparcie językowe

Wolontariusze w czasie pobytu za granicą (projekty trwające od 2 do 12 miesięcy) mogą wziąć udział w kursie językowym online – dotyczy to pięć najbardziej popularnych języków UE (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, polski). Możliwe jest również uzyskanie dofinansowania w wysokości 150 euro na poprawę umiejętności językowych w ramach pozostałych języków, nie objętych systemem szkolenia online.

Państwa uczestniczące w programie

Kraje Programu
– 28 krajów członkowskich UE (z wyjątkiem kraju, w którym realizowany jest projekt)
– Kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia
– Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia
 Sąsiadujące Kraje Partnerskie
– Europa Południowo-Wschodnia: Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Kosowo
– Europa Wschodnia i Kaukaz: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Ukraina
– Kraje Basenu Morza Śródziemnego: Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Libia, Maroko, Palestyna, Syria, Tunezja
W 2015 r. Krajem Partnerskim jest także Szwajcaria, dotychczasowy Kraj Programu.

- Afryka

- Azja

- Południowa Ameryka

(http://erasmusplus.org.pl/mlodziez/akcja-1/)

Menu
Aktualności

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2018 Wyższa Szkoła Gospodarki